Nero Express jest dostępny w wersjach różniących się poszczególnymi funkcjami.
Pełna wersja programu Nero Express w Nero Multimedia Suite, lub Nero Multimedia Suite Platinum HD, udostępnia pełen zakres funkcji, włącznie z funkcjami multimedialnymi, takimi jak zapisywanie ścieżek audio i nagrywanie płyt BD-Video. Program Nero Express zawarty w Nero BackItUp & Burn oferuje zakres funkcji ograniczający się do najbardziej popularnych w procesie nagrywania danych.
Program Nero Express zawarty w Nero BurnExpress udostępnia taki sam zakres funkcji jak pełna wersja programu Nero Express w Nero Multimedia Suite lub Nero Multimedia Suite Platinum HD.
Oprócz tego dostępne są różne wersje programu Nero Express Essentials. Oprogramowanie Essentials lub OEM może różnić się od pełnej wersji większym lub szerszym zakresem funkcji. Ograniczenia funkcji pojedynczej wersji Essentials określa kontrahent, od którego zakupiona została kopia oprogramowania. 
Program Nero Express Essentials dołączony do Nero Multimedia Suite nie oferuje następujących funkcji w porównaniu z pełną wersją:
 
 
 
§
Tworzenie etykiet w technologii LightScribe (nie należy do funkcji standardowych)
§
Tworzenie etykiet w technologii Labelflash (nie należy do funkcji standardowych)
§
Wszystkie funkcje SecurDisc
§
Jednoczesne nagrywanie na kilku nagrywarkach
§
Płynne przechodzenie z poprzedniej ścieżki
§
Rozpoznawanie tytułów muzycznych za pomocą aplikacji Gracenote
§
Obsługa okładki albumu za pomocą aplikacji Gracenote
Ponadto formaty kodowania i dekodowania w programie Nero Express Essentials są ograniczone. Wtyczka mp3PRO została dołączona w formie wersji próbnej.

 

 
 
Wtyczka mp3PRO
Aby korzystać ze wszystkich funkcji kodowania / dekodowania MP3 i mp3PRO, należy pobrać wtyczkę mp3PRO.
Wtyczka może zostać dodana w celu Nero Multimedia Suite. Wtyczkę można nabyć na stronie www.nero.com. Pełna wersja jest wyposażona w tę wtyczkę.
 
 
Program Nero Express dołączony do Nero BackItUp & Burn nie oferuje następujących funkcji w porównaniu z Nero Multimedia Suite:
 
 
 
§
Tworzenie etykiet w technologii LightScribe (nie należy do funkcji standardowych)
§
Tworzenie etykiet w technologii Labelflash (nie należy do funkcji standardowych)
§
Zapisywanie ścieżek audio na twardym dysku
§
Rozpoznawanie tytułów muzycznych za pomocą aplikacji Gracenote
§
Obsługa okładki albumu za pomocą aplikacji Gracenote
§
Kompilowanie płyty AVCHD
§
Kompilowanie Video Blu-ray Disc
Program Nero Express Essentials dołączony do Nero BackItUp & Burn nie oferuje następujących funkcji dostępnych w pełnej wersji dołączonej do Nero BackItUp & Burn:
 
 
 
§
Wszystkie funkcje SecurDisc

 

 
 
Wtyczka Gracenote
Do rozpoznawania plików audio i wyświetlania okładki albumu potrzeba jest wtyczka Gracenote.
Wtyczkę tę możesz pobrać ze strony www.nero.com. Wtyczka jest dołączana do pełnej wersji Nero Express w Nero Multimedia Suite lub Nero Multimedia Suite Platinum HD.
 
 
 


Wersje Nero Express