Generalnie interfejs użytkownika w programie Nero Express składa się z listy typów kompilacji dostępnej w ekranie Start. Kompilacja obejmuje zawartość płyty. Użytkownik wykonuje zadanie, przechodząc przez różne etapy, a każdemu etapowi towarzyszy oddzielne okno. Wymaga to zwykle czterech etapów: 
Wybierz typ kompilacji
Wybierz czynność, którą chcesz wykonać, przesuwając kursor na dany element menu i klikając jedno z wyświetlonych zadań. W niniejszej instrukcji znajdują się rozdziały poświęcone każdemu zadaniu, opisujące wszystkie kroki wymagane do jego realizacji.
Wykonywanie zadania
W zależności od zadania będzie trzeba przejść przez różne etapy, aby je zakończyć. Każdemu pojedynczemu etapowi towarzyszy nowy ekran.
Nagrywanie kompilacji
Nagrywanie kończy procedurę. Aby nagrać, ustaw parametry nagrywania i kliknij przycisk Nagraj. Możesz dokonać wyboru spośród wielu różnych dostępnych pozycji, w zależności od typu wykonywanego zadania i podłączonej do systemu nagrywarki.
Opcje dostępne po zakończeniu nagrywania
Po zakończeniu nagrywania możesz zdecydować co do dalszych kroków: wybierz tę opcję, aby kontynuować pracę z Nero Express lub zamknij program.


Praca w programie