Funkcja ta dostępna jest tylko w programie Nero Express dołączonym do Nero Multimedia Suite.
Jeśli używasz Nero BackItUp & Burn, w każdej chwili możesz uaktualnić do Nero Multimedia Suite na stronie www.nero.com i zdobyć wszystkie funkcje multimedialne.
 
 
Za pomocą programu Nero Express można nagrywać płyty AVCHD zawierające pliki wideo AVCHD pochodzące z twardego dysku lub kamery wideo. Kompilację AVCHD można nagrać na płytę DVD lub Blu-ray. Płyta Blu-ray oferuje więcej miejsca niż płyta DVD.
Pliki wideo AVCHD nagrane na płycie DVD są zgodne ze specyfikacją Blu-ray. Nie ma jednak gwarancji odtwarzania na wszystkich odtwarzaczach Blu-ray. 
Programu Nero Express można używać do nagrywania płyt AVCHD, jeśli kompletna struktura folderów na płycie AVCHD, w tym wstępnie przygotowane pliki, jest dostępna.

 

 
 
Za pomocą programu Nero Express nie można tworzyć nagrań DVD-Video, AVCHD ani BDMV-Video z plików wideo. Pliki wideo można przekonwertować do formatu DVD-Video, AVCHD lub BDMV-Video na przykład za pomocą programu Nero Vision. Nero Vision jest dołączany do pełnej wersji Nero Multimedia Suite. Więcej informacji o programie Nero Vision można znaleźć na stronie www.nero.com, a więcej informacji o edycji nagrań wideo znajduje się w osobnej instrukcji do programu Nero Vision.
 
 
Aby skompilować płytę wideo AVCHD, wykonaj następujące czynności:
1.
Kliknij ikonę menu Wideo znajdującą się w ekranie Start programu Nero Express.
à
Wyświetlą się opcje wideo.
2.
Kliknij opcję Pliki AVCHD(TM) (BD) lub Pliki AVCHD(TM) (DVD).
à
Zostanie wyświetlony ekran kompilacji Pliki AVCHD (TM). 
3.
Kliknij przycisk Dodaj.
à
Otworzy się okno Dodaj pliki i foldery.
4.
Wybierz pliki wideo AVCHD, które chcesz dodać do kompilacji i kliknij przycisk Dodaj.
5.
Kliknij przycisk Zamknij.
à
Pliki wideo AVCHD zostaną dodane do kompilacji i będą wyświetlone w ekranie kompilacji.
6.
Kliknij przycisk Dalej.
è
Kompilacja płyty AVCHD przebiegła pomyślnie i można ją teraz nagrać.
AVCHD
AVCHD to format zapisu HD stosowany w kamerach wideo. Jest nagrywany dla płyt DVD, ale zgodny ze specyfikacją płyt Blu-ray.


Kompilowanie płyty AVCHD