Korzystając z Nero Express można nagrywać płyty DVD składające się z uprzednio przygotowanych plików DVD-video znajdujących się na twardym dysku. Takie płyty DVD można otworzyć w prawie wszystkich odtwarzaczach DVD. Nero Express można wykorzystać do nagrania płyty DVD, jeśli tytuł pliku DVD-Video, tj. kompletna struktura folderów DVD, jest już dostępny.  

 

 
 
Za pomocą programu Nero Express nie można tworzyć nagrań DVD-Video, AVCHD ani BDMV-Video z plików wideo. Pliki wideo można przekonwertować do formatu DVD-Video, AVCHD lub BDMV-Video na przykład za pomocą programu Nero Vision. Nero Vision jest dołączany do pełnej wersji Nero Multimedia Suite. Więcej informacji o programie Nero Vision można znaleźć na stronie www.nero.com, a więcej informacji o edycji nagrań wideo znajduje się w osobnej instrukcji do programu Nero Vision.
 
 
Aby skompilować plik DVD-Video, wykonaj następujące czynności:
1.
Kliknij ikonę menu Wideo znajdującą się w ekranie Start programu Nero Express.
à
Wyświetlą się opcje wideo.
2.
Kliknij opcję Pliki DVD-Video.
à
Zostanie wyświetlony ekran kompilacji Pliki DVD-Video. 
3.
Kliknij przycisk Dodaj.
à
Otworzy się okno Dodaj pliki i foldery.
4.
Wybierz pliki DVD-Video, które mają być dodane do kompilacji, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
5.
Kliknij przycisk Zamknij.
à
Pliki DVD-Video zostaną dodane do kompilacji i wyświetlone w ekranie kompilacji.

 

 
 
Jeśli wybrane pliki DVD-Video są większe niż 4483 MB, a zainstalowana jest nagrywarka DVD obsługująca nagrywanie dwuwarstwowych płyt DVD (DVD DL), w rozwijanym menu możesz wybrać opcję DVD9 (8152 MB).
 
 
6.
Kliknij przycisk Dalej.
è
Twoja kompilacja płyty DVD-Video przebiegła pomyślnie i możesz ją teraz nagrać.
Zobacz też
Ekran Kompilacja


Kompilowanie DVD-Video