Funkcja ta dostępna jest tylko w programie Nero Express dołączonym do Nero Multimedia Suite.
Jeśli używasz Nero BackItUp & Burn, w każdej chwili możesz uaktualnić do Nero Multimedia Suite na stronie www.nero.com i zdobyć wszystkie funkcje multimedialne.
 
 
Za pomocą programu Nero Express można nagrywać płyty BDMV-Video zawierające pliki BDMV (Blu-ray Movie) pochodzące z twardego dysku. Nagrane płyty BDMV-Video można odtwarzać niemal na wszystkich odtwarzaczach Blu-ray.  
Nero Express można wykorzystać do nagrania pliku BDMV-Video, jeśli kompletna struktura folderów jest już dostępna.

 

 
 
Za pomocą programu Nero Express nie można tworzyć nagrań DVD-Video, AVCHD ani BDMV-Video z plików wideo. Pliki wideo można przekonwertować do formatu DVD-Video, AVCHD lub BDMV-Video na przykład za pomocą programu Nero Vision. Nero Vision jest dołączany do pełnej wersji Nero Multimedia Suite. Więcej informacji o programie Nero Vision można znaleźć na stronie www.nero.com, a więcej informacji o edycji nagrań wideo znajduje się w osobnej instrukcji do programu Nero Vision.
 
 
Aby skompilować płytę BDMV-Video, wykonaj następujące czynności:
1.
Kliknij ikonę menu Wideo znajdującą się w ekranie Start programu Nero Express.
à
Wyświetlą się opcje wideo.
2.
Kliknij opcję Pliki BD-Video.
à
Zostanie wyświetlony ekran kompilacji Pliki BD-Video. 
3.
Kliknij przycisk Dodaj.
à
Otworzy się okno Dodaj pliki i foldery.
4.
Wybierz pliki BD-Video, które chcesz dodać do kompilacji i kliknij przycisk Dodaj.
5.
Kliknij przycisk Zamknij.
à
Pliki BD-Video zostaną dodane do kompilacji i będą wyświetlone w ekranie kompilacji.

 

 
 
Pliki i foldery
Kompilacja wideo BDMV-Videp zawiera różne foldery. Tylko określone pliki są dozwolone w poszczególnych folderach. W określonym folderze należy umieścić właściwe pliki:
BDMVindex.bdmv
BDMVMovieObject.bdmv
BDMVPLAYLIST*.mpls
BDMVCLIPINF*.clpi
BDMVSTREAM*.m2ts
BDMVAUXDATAsound.bdmv
BDMVAUXDATA*.otf
BDMVBDJO*.bdjo (te pliki są opcjonalne, jednak folder musi być dostępny)
Również foldery BDMVMETA, BDMVJAR i CERTIFICATE muszą być dostępne, ale mogą pozostać puste.
Jeśli folder BDMVBACKUP jest dostępny, to zawiera on kopie plików index.bdmv i MovieObjects.bdmv oraz folderów PLAYLIST, CLIPINF i BDJO.
 
 
6.
Kliknij przycisk Dalej.
è
Plik BD-Video został pomyślnie skompilowany i można go teraz nagrać.


Kompilacja Video Blu-ray Disc