Nero Express umożliwia zapisanie płyty z danymi jako plik obrazu. Plik obrazu można później nagrać na płytę. W efekcie powstaje kopia oryginalnej płyty z danymi.    
Aby zapisać płytę z danymi jako plik obrazu, wykonaj następujące czynności:
1.
Włóż płytę z danymi do napędu.
2.
W rozwijanym obszarze ekranu startowego kliknij przycisk Zapisz ścieżki danych.
à
Otworzy się okno Wybierz ścieżkę. Lista ścieżek zawiera odnalezione na płycie sesje i ścieżki danych. Z przyczyn technicznych możliwe jest zapisanie wyłącznie pierwszej ścieżki danych pierwszej sesji.
3.
Wybierz pierwszą ścieżkę danych.
4.
Kliknij przycisk Zapisz ścieżkę.
à
Otworzy się okno Zapisz jako.
5.
Wybierz nazwę i miejsce zapisu pliku.
6.
W rozwijanym menu Zapisz jako wybierz wyjściowy format pliku obrazu (ISO lub NRG).
7.
Kliknij przycisk Start.
à
Otworzy się okno Postęp, wskazujące postęp procesu zapisywania. Po zakończeniu procesu zapisywania okno to zostanie automatycznie zamknięte.
è
Plik obrazu z płyty z danymi został pomyślnie utworzony. Możesz teraz nagrać plik obrazu na płytę.


Zapisywanie ścieżki danych