Za pomocą Nero Express można skompilować i nagrać wszystkie typy plików i folderów. Jeśli komputer jest wyposażony w nagrywarkę Blu-ray, można nagrywać płyty CD, DVD i Blu-ray z danymi. Jeśli komputer jest wyposażony jedynie w nagrywarkę CD, można nagrywać tylko płyty CD z danymi. Procedura w przypadku wszystkich metod kompilacji danych jest identyczna.
Płyta z danymi jest szczególnie użyteczna w przypadku przechowywania plików na płycie i nagrywania kopii zapasowych. 

 

 
 
Szczegółowe informacje o obsłudze Blu-ray znajdują się pod adresem www.nero.com/link.php?topic_id=416.
 
 
Aby utworzyć płytę z danymi, wykonaj następujące czynności:
1.
W ekranie startowym Nero Express kliknij ikonę menu Dane.
à
Zostaną wyświetlone opcje płyty z danymi.
2.
Wybierz żądaną opcję: CD z danymi, DVD z danymi lub Płyta Blu-ray z danymi.
à
Zostanie wyświetlony ekran kompilacji dla płyt z danymi Zawartość płyty. 
3.
Kliknij przycisk Dodaj.
à
Otworzy się okno Dodaj pliki i foldery.
4.
Wybierz pliki, które mają być dodane do kompilacji, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
5.
Powtórz poprzedni krok w przypadku wszystkich plików, które mają być dodane.
6.
Kliknij przycisk Zamknij.
à
Pliki zostaną dodane do kompilacji i wyświetlone w ekranie kompilacji.
7.
Kliknij przycisk Dalej.
è
Płyta z danymi została pomyślnie skompilowana i można ją teraz nagrać.
Zobacz też
Ekran Kompilacja


Kompilowanie płyty z danymi