SecurDisc to technologia opracowana przez firmy Nero i HLDS, dzięki której można tworzyć płyty ze specjalnymi zabezpieczeniami. Nazwa SecurDisc odnosi się zarówno do oprogramowania, jak i specjalnej technologii sprzętowej.
Płyty utworzone w programie Nero Express w technologii kompilacji SecurDisc charakteryzują się integralnością danych i możliwością rekonstrukcji. Dodatkowe funkcje SecurDisc obejmują możliwość ochrony danych (za pomocą hasła) na płytach SecurDisc przed nieuprawnionym dostępem, cyfrowego podpisywania płyt i konfigurowania nadmiarowości danych. W połączeniu z napędem obsługującym technologię SecurDisc (np. firmy HLDS/LG) pliki PDF podczas nagrywania mogą zostać dodatkowo zabezpieczone przed kopiowaniem. 
Do uzyskania dostępu do zawartości płyty SecurDisc potrzebna jest specjalna aplikacja o nazwie Nero SecurDisc Viewer, którą można bezpłatnie pobrać ze strony www.securdisc.net lub www.nero.com. Oprogramowanie Nero SecurDisc Viewer jest również automatycznie nagrywane na płytę SecurDisc. Płyty można również odczytywać z dowolnego napędu za pomocą programów InCD lub InCD Reader dostępnych na stronie www.nero.com.

 

 
 
Więcej informacji o technologii SecurDisc znajduje się na stronie www.securdisc.net.
 

 

 
 
Funkcja ta jest dostępna w ograniczonym stopniu w wersji Essentials. Wersja pełna oferuje nieograniczoną ochronę hasłem, nieograniczoną nadmiarowość danych oraz funkcję podpisu cyfrowego.
W każdej chwili możesz uaktualnić wersję Essentials na stronie www.nero.com i zdobyć pełną wersję wyposażoną we wszystkie funkcje.
 
 
Aby skompilować płytę SecurDisc, wykonaj następujące czynności:
1.
W ekranie startowym Nero Express kliknij ikonę menu Dane.
à
Zostaną wyświetlone opcje płyty z danymi.
2.
Kliknij żądaną opcję SecurDisc.
à
Zostanie wyświetlony ekran kompilacji dla płyt SecurDisc Zawartość płyty. 
3.
Kliknij przycisk Dodaj.
à
Otworzy się okno Dodaj pliki i foldery.
4.
Wybierz pliki, które mają być dodane do kompilacji, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
5.
Powtórz poprzedni krok w przypadku wszystkich plików, które mają być dodane.
6.
Kliknij przycisk Zamknij.
à
Pliki zostaną dodane do kompilacji i wyświetlone w ekranie kompilacji.
7.
Jeżeli chcesz włączyć ochronę hasłem dla wszystkich plików: 
1.
W ekranie kompilacji, w obszarze wyboru, zaznacz pole wyboru Ochrona hasłem.
à
Symbol blokady informuje o ochronie wszystkich danych.
à
Jeśli funkcja ochrony hasłem została włączona, zostanie otwarte okno SecurDisc — chroń dane.
Nero Express  Kompilowanie płyty SecurDisc
2.
Wpisz hasło w polu wejściowym Hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 

 
 
W razie potrzeby podczas wpisywania i wybierania hasła kreator podaje sugestie, przedstawione w dodatkowym oknie dialogowym Porady. Podczas wpisywania hasła kreator oszacowuje poziom bezpieczeństwa, tzn. jakość tego hasła.
 
 
8.
Jeżeli chcesz podpisać płytę cyfrowo: 
1.
W ekranie kompilacji, w obszarze wyboru zaznacz przycisk wyboru Podpis cyfrowy.
à
Otworzy się okno SecurDisc – podpis cyfrowy.
Nero Express  Kompilowanie płyty SecurDisc
2.
Jeżeli utworzyłeś już klucz cyfrowy, kliknij przycisk Przeglądaj i wskaż klucz.
3.
Jeżeli chcesz utworzyć klucz cyfrowy, kliknij przycisk Start.
à
Otworzy się okno SecurDisc – utwórz klucz cyfrowy.
4.
Przeczytaj wskazówki i kliknij przycisk Dalej.
à
Otworzy się okno SecurDisc – proces tworzenia klucza.
5.
Przesuwaj dowolnie kursor myszki do momentu zakończenia procesu tworzenia.
à
Stan procesu tworzenia możesz śledzić na pasku postępu. Po zakończeniu procesu uaktywni się przycisk Dalej.
6.
Kliknij przycisk Dalej.
à
Otworzy się okno SecurDisc – proces tworzenia klucza zakończony.
7.
Wpisz nazwę pliku dla utworzonego klucza, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
à
Ponownie pojawi się okno dialogowe SecurDisc – podpis cyfrowy, a w rozwijanym menu wyświetli się wybrany klucz.
8.
Kliknij przycisk OK.
à
Otworzy się odpowiednie okno informujące o procesie cyfrowego podpisywania płyty za pomocą wybranego klucza.
9.
Kliknij przycisk OK.

 

 
 
Możesz przekazać odbiorcom odpowiedni klucz publiczny, aby umożliwić im sprawdzenie tego podpisu.
 

 

 
 
Użycie napędu z obsługą technologii SecurDisc do ochrony plików PDF nagranych na płyty DVD przed kopiowaniem
Za pomocą napędu obsługującego technologię SecurDisc (np. marki HLDS/LG) można podczas nagrywania plików PDF na płytę DVD zabezpieczyć je przed skopiowaniem. Należy upewnić się, że z menu rozwijanego wybrano napęd obsługujący technologię SecurDisc
Aby zabezpieczyć wszystkie pliki PDF nagrane na płycie SecurDisc DVD przed skopiowaniem, zaznacz opcję Ochrona przed kopiowaniem. Aby zezwolić na kopiowanie danych po podaniu hasła, zaznacz opcję Użyj hasła do wyłączenia ochrony przed kopiowaniem i podaj hasło w wyświetlanym oknie. 
 
 
9.
Jeżeli chcesz zwiększyć szybkość nagrywania poprzez ograniczenie nadmiarowości danych bądź skonfigurować opcję nadmiarowości danych: 
1.
W rozszerzonym obszarze na ekranie zaznacz pole wyboru Zamierzona niezawodność danych.
à
Uaktywni się rozwijane menu.
2.
Wybierz poziom niezawodności.

 

 
 
Jeżeli odznaczono pole wyboru Zakładana niezawodność danych, płyta zostanie w pełni zapisana kopiami wybranych danych i sum kontrolnych. Panel wyświetlania w oknie kompilacji wskazuje aktualny poziom redundancji.
 
 
10.
Kliknij przycisk Dalej.
è
Skompilowano płytę SecurDisc zgodnie z żądanymi ustawieniami i teraz można nagrać płytę.


Kompilowanie płyty SecurDisc