W zakładce Ustawienia zaawansowane dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Pole wyboru
Włącz przepalanie CD w trybie Disc-at-once
Włącza opcję przepalania płyt CD. 
Menu rozwijane / Pole do wprowadzania danych
Absolutny / Względny rozmiar przepalania
Definiuje jak bardzo może być przepalona płyta CD.
Pole wyboru
Włącz przepalanie (overburning) DVD
Włącza opcję przepalania płyt DVD.
Menu rozwijane / Pole do wprowadzania danych
Maksymalny rozmiar DVD
Definiuje jak bardzo może być przepalona płyta DVD.
Pole wyboru
Włącz tworzenie krótkiego obszaru Lead-Out
Włącza opcję zapisu dodatkowych danych na płytę CD.
Pole wyboru
Nie wysuwaj płyty po nagraniu
Włącza opcję, która powoduje zatrzymanie płyty w nagrywarce, dzięki czemu nie zostanie ona wysunięta po zakończeniu procesu nagrywania.
Pole wyboru
Udostępnij nagrywarce obrazów wszystkie obsługiwane przez nią formaty
Włącza opcję, która udostępnia nagrywarce Image Recorder wszystkie obsługiwane przez nią formaty.
Obecnie można tworzyć kompilacje, których zainstalowana nagrywarka nie może nagrać. Na przykład można utworzyć kompilację Blu-ray bez podłączania nagrywarki Blu-ray i utworzyć obraz za pomocą programu Nero Image Recorder. 
Pole
Funkcje nagrywania Nero w menu kontekstowym
Umożliwia uruchamianie programu Nero Express w kontekstowym menu powłoki. Kontekstowe menu powłoki udostępnia różne istotne informacje. Otwiera się je poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy pliku lub folderu w Eksploratorze Windows.

 

 
 
Przepalanie
Przepalanie oznacza zapis większej ilości danych niż oryginalnie przewidziana dla płyty. Osiąga się to poprzez skrócenie obszaru lead-out do kilku sekund, co wystarcza w większości przypadków. Jednak narusza to standard CD i może spowodować błędy odtwarzania i nagrywania (w zależności od używanej nagrywarki).
 
 
 


Ustawienia zaawansowane