W zakładce Kompilacja dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Pole wyboru
Pamiętaj ostatnią użytą etykietę woluminu
Udostępnia tytuł następnej płycie.
Pole wyboru
Usuwaj atrybut ‘archiwalny’ zapisanych plików podczas odświeżania ISO
Usuwa atrybut “archiwalny” nagranych plików.
Pole wyboru
Zezwól na średniki w nazwach Joliet
Oprócz standardowych małych i dużych liter i znaków systemu Unicode (i niemieckich umlautów) umożliwia użycie w nazwach plików w systemie plików Joliet średników.
Pole wyboru
Pokaż oryginalną ścieżkę z kompilacją ISO
W kolumnie Źródło ekranu kompilacji pokazuje wykaz pełnych ścieżek dodanych plików.
 
Atrybut „archiwalny”
Atrybuty “archiwalne” służą do identyfikacji plików, ktore zostały zmienione. Jeśli plik został zmieniony, zostanie ponownie zapisany tylko podczas następnego tworzenia kopii zapasowej (atrybut “archiwalny” zostanie w związku z tym zresetowany).
Joliet
Joliet jest rozszerzeniem standardu ISO-9660 w zakresie nazw plików. Rozszerzenie Joliet opracowała firma Microsoft, aby umożliwić użycie większej liczby znaków. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 64 znaków i może zawierać litery A-Z, a-z, umlauty, a także znaki chińskie, japońskie i koreańskie.


Ustawienia kompilacji