Opcje pracy w programie Nero Express można zdefiniować w oknie Opcje. 

 

 
 
Niektóre z wymieniony funkcji są dostępne tylko w pełnej wersji oprogramowania. Aby rozszerzyć wersję Essentials, wystarczy odwiedzić stronę www.nero.com i pobrać pełną wersję ze wszystkimi funkcjami.
 
 
Dostępne są następujące zakładki:
Kompilacja
Zawiera opcje kompilacji i ekranu wyboru.
Pamięć tymczasowa
Zawiera opcje pamięci podręcznej.
Czcionka
Zawiera opcje wyboru czcionki.
Dźwięki
Zawiera opcje wyboru dźwięków związanych z zadaniami nagrywania.
Ustawienia zaawansowane
Zawiera opcje konfiguracji nadpisywania i nagrywania.
Zalecane jest zachowanie ustawień domyślnych.
Baza danych
Wybiera domyślną metodę nazywania plików audio z płyty Audio CD do zapisania na dysku twardym.
Bufor dodatkowy
Określa rozmiar bufora RAM.
Inne
Zawiera opcje konfiguracji kompilacji, nagrywania, bazy danych, interfejsu użytkownika i ustawień zaawansowanych.
LightScribe
Zawiera opcje konfiguracji nagrywarek LightScribe, takie jak kontrast wydruku (jakość), napęd domyślny czy szablon domyślny.
Zakładka ta jest dostępna wyłącznie w przypadku gdy zainstalowano nagrywarkę LightScribe.
 


Opcje konfiguracji