Za pomocą programu Nero Express można kasować płyty wielokrotnego zapisu, czyli płyty o specyfikacji RW, o ile nagrywarka obsługuje tę funkcję. W tym celu dostępne są dwie metody kasowania:
Szybkie kasowanie, nie usuwające fizycznie danych z płyty, lecz uniemożliwiające dostęp do nich poprzez usunięcie odniesień do istniejącej zawartości. Dane mogą być odzyskane!
Pełne kasowanie usuwa dane z dysku, nadpisując je zerami. Danych nie można odtworzyć konwencjonalnymi metodami. Wielokrotne pełne usuwania zmniejsza prawdopodobieństwo odtworzenia danych przez osoby trzecie.  
W oknie Kasuj płytę wielokrotnego zapisu dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Lista wyboru
Wybierz nagrywarkę
Określa wymaganą nagrywarkę.
Pole wyboru
Użyj kilku nagrywarek
Wykasowuje płyty CD/DVD w kilku nagrywarkach równocześnie.
Lista wyboru
Wybierz metodę kasowania
Określa metodę kasowania. Dostępne są dwie opcje:
W przypadku metody Szybkie kasowanie płyty wielokrotnego zapisu płyta nie jest fizycznie kasowana w całości; kasowane są tylko odnośniki do jej zawartości. Dane będą nadal fizycznie dostępne, chociaż płyta wyglądać będzie na pustą. Kasowanie płyty tą metodą trwa od jednej do dwóch minut.
Metoda Pełne kasowanie płyty wielokrotnego zapisu powoduje fizyczne usunięcie danych z płyty. Danych nie można odtworzyć konwencjonalnymi metodami. Wielokrotne pełne usuwania zmniejsza prawdopodobieństwo odtworzenia danych przez osoby trzecie. Kasowanie płyty z użyciem tej metody trwa dłużej w zależności od typu płyty. 
Lista wyboru
Prędkość kasowania
Wskazuje prędkość kasowania.
Przycisk
Kasuj
Rozpoczyna proces kasowania.
Przycisk
Anuluj
Anuluje operację i zamyka okno.
 


Okno Kasuj płytę wielokrotnego zapisu