Nero SecurDisc Viewer pozwala sprawdzić autentyczność płyty SecurDisc, jeśli została podpisana cyfrowo. Do tego celu konieczne jest uzyskanie klucza publicznego od dystrybutora płyty SecurDisc. Sprawdzając klucz publiczny, Nero SecurDisc Viewer może potwierdzić, że dane są autentyczne i nie zostały zmienione.  
Wykonaj następujące czynności:
1.
Kliknij przycisk Podpis.
à
Otworzy się okno eksploratora.
2.
Wybierz klucz publiczny (*.bpk), którym płyta SecurDisc została podpisana.

 

 
 
Klucz publiczny
Kreator płyty SecurDisc utworzył również lub wybrał dla niej klucz publiczny. Klucz ten jest dystrybuowany również przez kreatora płyty.
 
 
3.
Kliknij przycisk OK.
à
Okno eksploratora zostanie zamknięte i otworzy się okno Sprawdź.
à
Podpis zostaje sprawdzony. Możesz śledzić postęp, obserwując pasek stanu i wyświetlane komunikaty.
è
Po zakończeniu procesu kopiowania wyświetlany jest komunikat informujący o wyniku sprawdzania.


Sprawdzanie podpisu