Za pomocą programu Nero SecurDisc Viewer możesz kopiować pliki z płyty SecurDisc na twardy dysk. Jeżeli pliki są chronione przed nieuprawnionym dostępem za pomocą hasła, w tym miejscu możesz podać hasło. Jeżeli pliki PDF zostały zabezpieczone przed kopiowaniem, do ich skopiowania potrzebny jest napęd SecurDisc oraz hasło. 
Wykonaj następujące czynności:
1.
Zaznacz pola wyboru przy plikach, które chcesz skopiować na twardy dysk.
2.
Kliknij przycisk Zapisz w.
à
Jeżeli dane na płycie SecurDisc są chronione hasłem, zostanie otwarte okno Ochrona hasłem. 
3.
Wpisz hasło w polu tekstowym i kliknij przycisk Zastosuj.
à
Jeżeli pliki PDF znajdujące się na płycie SecurDisc zostały zabezpieczone przed kopiowaniem, zostanie otwarte okno Ochrona przed kopiowaniem. 

 

 
 
Pliki PDF
Dostęp do plików zabezpieczonych przed kopiowaniem można uzyskać tylko z napędu obsługującego technologię SecurDisc.
 
 
4.
Wpisz hasło w polu tekstowym i kliknij przycisk Zastosuj.
à
Otworzy się okno eksploratora.
5.
Wybierz żądany folder i kliknij przycisk OK.
à
Otworzy się okno Kopiuj dane i pliki są kopiowane. Możesz śledzić postęp, obserwując pasek stanu i wyświetlane komunikaty. O zakończeniu procesu kopiowania informuje wyświetlany komunikat.
è
Wybrane pliki są kopiowane do wybranego folderu.


Kopiowanie danych na twardy dysk.