Nero SecurDisc Viewer może służyć do kontroli integralności danych na płycie SecurDisc dzięki funkcji sumy kontrolnej. Dzięki kontroli integralności danych otrzymujesz ostrzeżenie, jeżeli istnieje ryzyko ich utracenia z powodu pogarszającej się jakości płyty tak, abyś mógł skopiować je na inną płytę. 
Wykonaj następujące czynności:
1.
Kliknij przycisk Integralność.
à
Otworzy się okno Kontrola integralności pliku i przeprowadzana jest kontrola integralności. Możesz śledzić postęp, obserwując pasek stanu i wyświetlane komunikaty.
è
Po zakończeniu kontroli integralności wyświetlany jest komunikat informujący o jej wynikach.


Kontrola integralności danych