Jeśli zainstalowano kilka nagrywarek, w rozwijanym menu Wybierz nagrywarkę możesz wybrać nagrywarkę, która ma być użyta do nagrywania. W oknie Końcowe ustawienia nagrywania możesz bezpośrednio przed rozpoczęciem nagrywania projektu ponownie zmienić wybraną nagrywarkę. 

 

 
 
Nagrywarka Labelflash
Jeśli w komputerze zainstalowana jest nagrywarka Labelflash, można ją wybrać, aby utworzyć i wydrukować etykiety płyt DVD w technologii Labelflash w programie Nero Express. Funkcja ta jest dostępna jako oddzielna ikona menu Nagraj etykietę w rozszerzonym obszarze okna startowego.
 
Labelflash
Labelflash jest to technologia umożliwiająca nagrywanie obrazów i tekstów po stronie etykiety lub danych płyty przy użyciu lasera.

 

 
 
Nagrywarka LightScribe
Jeśli w komputerze zainstalowana jest nagrywarka LightScribe, możesz ją wybrać do utworzenia i wydrukowania etykiet LightScribe za pomocą Nero Express. Funkcja ta jest dostępna w ekranie startowym w postaci oddzielnej opcji Drukuj etykietę LightScribe i może stanowić krok pośredni procesu tworzenia i nagrywania projektu.
 
LightScribe
LightScribe to technologia umożliwiająca nagrywanie obrazów i tekstów po stronie etykiety płyty przy użyciu lasera.

 

 
 
Funkcje nagrywania są ograniczone w programach Nero Express Essentials oraz Nero Express dołączonych do Nero BackItUp & Burn.
W każdej chwili możesz dokonać uaktualnienia na stronie www.nero.com i zdobyć pełną wersję wyposażoną we wszystkie funkcje.
 
 
Poza zainstalowanymi nagrywarkami w programie Nero Express dostępna jest również nagrywarka Nero Image Recorder. Nagrywarka Nero Image Recorder służy do tworzenia i zapisywania plików obrazu, które można nagrać później. Aby skorzystać z nagrywarki Nero Image Recorder, w rozszerzonym obszarze ekranu Start zaznacz pole wyboru Użyj nagrywarki Nero Image Recorder.  

 

 
 
Nagrywarkę Nero Image Recorder można włączyć wyłącznie w obszarze wyboru ekranu startowego.
 

 

 
 
Można również skorzystać z nagrywarki obrazów, aby utworzyć obraz płyty, której typ nie jest obsługiwany przez podłączoną nagrywarkę. Można na przykład utworzyć obraz płyty DVD, nawet jeśli nie zainstalowano nagrywarki DVD. Następnie można nagrać obraz na płycie w dowolnej chwili. 
 

 

 
 
Szczegółowe informacje o obsłudze Blu-ray znajdują się pod adresem www.nero.com/link.php?topic_id=416.
 
 
 
Labelflash
Labelflash jest to technologia umożliwiająca nagrywanie obrazów i tekstów po stronie etykiety lub danych płyty przy użyciu lasera.
LightScribe
LightScribe to technologia umożliwiająca nagrywanie obrazów i tekstów po stronie etykiety płyty przy użyciu lasera.


Wybór nagrywarki