Za pomocą programu Nero Express i nagrywarki Image Recorder można tworzyć obrazy płyt z dowolnej kompilacji. Format pliku obrazu NRG można wybrać zawsze, podczas gdy format pliku obrazu ISO może być wybrany tylko w przypadku niektórych typów kompilacji. W programie Nero Express dostępne są tylko możliwe formaty plików obrazu.
Format NRG został opracowany przez firmę NERO. W przeciwieństwie do formatu ISO format NRG można utworzyć z dowolnej płyty i dla dowolnego typu kompilacji. Oznacza to, że nawet płyty audio CD i płyty wielosesyjne mogą być zapisywane jako pliki obrazu NRG.

 

 
 
Funkcja ta dostępna jest tylko w pełnej wersji programu. W każdej chwili możesz uaktualnić wersję Essentials na stronie www.nero.com i zdobyć pełną wersję wyposażoną we wszystkie funkcje.
 

 

 
 
Należy włączyć Nero Image Recorder zanim wyświetli się w menu rozwijanym.
 
 
Aby określić ustawienia nagrywania zgodnie z wymaganiami i zapisać projekt w postaci pliku obrazu na dysku twardym za pomocą nagrywarki Image Recorder, wykonaj następujące czynności:   
1.
Skompiluj wybrany projekt.
à
Otworzy się ekran Końcowe ustawienia nagrywania.
2.
Z rozwijanego menu Bieżąca nagrywarka wybierz opcję Nagrywarka obrazów.
3.
Wstaw wartości w polach wejściowych.
4.
W razie potrzeby w obszarze wyboru określ dodatkowe ustawienia.
5.
Kliknij przycisk Nagraj.
à
Wyświetli się ekran Proces nagrywania i otworzy się okno dialogowe Zapisz plik obrazu.
6.
W polu wejściowym Nazwa pliku wpisz nazwę pliku obrazu.
7.
Wybierz w drzewie nawigacji miejsce zapisu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
à
Rozpocznie się proces nagrywania lub zapisu. Stan procesu można obserwować na pasku postępu. Po zakończeniu procesu nagrywania lub zapisu zostanie otwarte okno zawierające komunikat dotyczący wyników procesu nagrywania.
8.
Kliknij przycisk OK.
9.
Aby zapisać dziennik procesu nagrywania, kliknij przycisk Zapisz.
10.
Kliknij przycisk Dalej.
è
Nagranie projektu za pomocą nagrywarki obrazów Nero przebiegło pomyślnie; możesz kontynuować pracę, wybierając z ekranu końcowego kolejną opcję lub zamknąć Nero Express.


Tworzenie pliku obrazu