Aby wybrać jedną z dostępnych nagrywarek, określić ustawienia nagrywania projektu zgodnie z własnymi potrzebami lub uruchomić proces nagrywania, wykonaj następujące czynności: 
1.
Skompiluj wybrany projekt.
à
Wyświetli się ekran Końcowe ustawienia nagrywania.
2.
Włóż do wybranego napędu odpowiednią, czystą płytę.
3.
Wybierz nagrywarkę z rozwijanego menu Nagrywarka.
4.
O ile to konieczne ustaw wartości w polach wejściowych, a następnie zaznacz wymagane pola wyboru.
5.
W obszarze wyboru dodaj ustawienia.
6.
Kliknij przycisk Nagraj.
à
Zostanie wyświetlony ekran Proces nagrywania i rozpocznie się proces nagrywania. Stan procesu można obserwować na pasku stanu. Po zakończeniu procesu nagrywania zostanie otwarte okno zawierające komunikat dotyczący wyników procesu nagrywania.
7.
Kliknij przycisk OK.
8.
Aby zapisać dziennik procesu nagrywania, kliknij przycisk Zapisz.
9.
Kliknij przycisk Dalej.
è
Nagranie projektu przebiegło pomyślnie: możesz kontynuować pracę, wybierając z ekranu końcowego kolejną opcję lub zamknąć Nero Express.


Rozpoczynanie procesu nagrywania