W zakładce Wyjście możesz określać właściwości plików audio, które mają być utworzone.
Dostępne są następujące opcje ustawień:
Okno wejściowe
Katalog wyjściowy
Wybiera miejsce przechowywania pliku wyjściowego.
Przycisk
Przeglądaj
Otwiera okno przeglądarki, w którym możesz wybrać miejsce przechowywania.
Rozwijane menu
Tryb tworzenia nazwy pliku
Wybiera metodę, która zostanie użyta do utworzenia nazwy pliku wyjściowego.
Pole wyboru
Automatycznie twórz listę przechowywanych ścieżek audio
Tworzy listę odtwarzania zapisanych plików audio. Lista odtwarzania to lista skopiowanych plików audio w kolejności zgodnej z metadanymi. Jest to bardzo przydatne narzędzie − wystarczy wybrać listę odtwarzania, aby dodać wszystkie zawarte w niej pliki audio do kompilacji audio lub aplikacji do odtwarzania muzyki.
Rozwijane menu
Format listy odtwarzania
Wybiera format listy odtwarzania.
Rozwijane menu
Format pliku
Wybiera wyjściowy format audio wybranego pliku audio. Wybrany format pliku jest dostępny jako pierwsza pozycja przy następnym wywołaniu funkcji. Do wyboru są następujące formaty: Nero AAC Audio, MP3 Audio, WAVE, AIFF, FLAC i Ogg Vorbis.
Rozwijane menu
Jakość
Określa częstość bitów dla wybranego formatu pliku audio. Jeżeli wartość częstości bitów jest niska, przekazywana jest mniejsza ilość danych. Rozmiar pliku jest niewielki, ale jakość jest niższa. Jeśli wartość częstości bitów jest wysoka, przekazywana jest większa ilość danych. Rozmiar pliku jest większy, ale jakość jest wyższa. Wartość rzędu 128 dla plików MP3 jest zbliżona do jakości płyty CD. W przypadku formatu pliku MP3 Audio można też zdecydować, czy ma być utworzony plik MP3 czy też mp3PRO.
Opcja dostępna wyłącznie, jeżeli wybrano format pliku Nero AAC Audio lub MP3 Audio.
Pole wyboru
Wymuś zgodność z urządzeniem iPod
Umożliwia dostęp do Nero AAC Audio przez iPoda. 
Dostępny jest wyłącznie, jeżeli wybrałeś format wyjściowy Nero AAC Audio .
Pole wyboru
Wyłącz brak synchronizacji ID3v2
Wyłączany jest brak synchronizacji ID3v2 w czasie procesu dekodowania.
Usuwanie synchronizacji ID3v2 jest częścią procesu dekodowania plików MP3. Zwiększa szansę, że plik Mp3 będzie mógł zostać odtworzony nawet przy użyciu starego oprogramowania i sprzętu, które nie obsługują ID3v2. Nie wszystkie urządzenia obsługujące ID3v2 obsługują jednak usuwanie synchronizacji ID3v2. W takich sytuacjach podczas odtwarzania plików MP3 z nieusuniętą synchronizacją ID3v2 wyświetlanie obrazów lub znaczników tekstowych może nie przebiegać prawidłowo. W przypadku wykrycia tego rodzaju problemów należy zaznaczyć to pole wyboru.
Pole wyboru
Dodaj do pliku okładkę albumu, jeżeli jest dostępna
Dodaje okładkę albumu do plików. Okładka albumu funkcjonuje na przykład jako miniatura w Eksploratorze Windows. Dodanie okładki albumu zwiększa rozmiar pliku. 
Funkcja dostępna tylko wówczas, jeśli wybrano okładkę albumu dla płyty Audio CD lub okładka jest dostępna.
 
AIFF
Format AIFF (ang. Audio Interchange File Format) to nieskompresowany format plików dźwiękowych firmy Apple®, który jest rodzajem odpowiednika formatu WAV firmy Microsoft. Pliki mają większy rozmiar niż w przypadku plików skompresowanych, lecz ich jakość jest wyższa. Jego wersją jest skompresowany AIFF.
Nero AAC
W formacie Nero AAC zestawiono różnorodne kodeki audio i wideo MPEG-4, w pełni zgodne ze standardem MPEG-4. Firma Nero AG pracuje nad ich dalszym rozwojem. W ten sposób możliwe jest znaczące polepszenie jakości danych multimedialnych. Ponadto format ten wzbogacono o dodatkowe funkcje, takie jak napisy.
MP3
Format audio MPEG-1 Audio Layer 3 jest formatem używanym do zmniejszania rozmiaru plików audio do ułamka ich rozmiaru pierwotnego (współczynnik 1:10) przy niewielkiej utracie jakości. Na minutę pliku przypada szacunkowo 1 MB, co odpowiada 10 MB w przypadku pierwotnych plików. W zależności od złożoności sygnału audio wartości te oraz jakość mogą być różne. Miernikiem jakości może być używana częstość bitów. Im większa wartość częstości bitów, tym lepsza jakość i więcej niezbędnej pamięci.
WAV
Format WAV (ang. WAVE lub Waveform audio format) jest formatem plików dźwiękowych stworzonym przez firmę Microsoft, w którym nie stosuje się kompresji. WAV jest odpowiednikiem formatu AIF firmy Apple.
mp3PRO
mp3PRO to kodek MP3 kompresujący pliki audio do jeszcze mniejszego rozmiaru, jednak z niższą częstością bitów i w lepszej jakości. 64 kBit/s w przypadku mp3PRO to odpowiednik 128 kBit/s w przypadku MP3.


Zakładka Wyjście