W zakładce Lokalizacja źródłowa wyświetlane są pliki audio z płyty Audio CD. Funkcje przycisków poleceń odpowiadają dobrze znanym przyciskom sterowania w odtwarzaczach CD.
Dostępne są następujące opcje ustawień:
Menu rozwijane
Napęd źródłowy
Wybiera napęd, do którego włożono płytę Audio CD.
Lista wyboru tytułów
Wyświetla listę utworów na płycie Audio CD. Można wybrać poszczególne utwory do kopiowania, zaznaczając odpowiednie pola wyboru.  
Przycisk
Odśwież
Wysyła nowe zapytanie do bazy Gracenote Media Database i uzupełnia metadane płyty Audio CD, takie jak artysta, tytuł i gatunek, jeśli w bazie istnieje pasująca pozycja. 
Przycisk
Edycja
Otwiera okno Edytuj metadane. Można w nim edytować metadane płyty Audio CD wysłane przez serwis Gracenote. Można wprowadzić metadane, jeżeli w bazie Gracenote Media Database nie istnieje pozycja dla płyty Audio CD. Te metadane zostaną wysłane do serwisu Gracenote i dodane do bazy Gracenote Media Database.
Pola wejściowe
Album / wykonawca / rok
Wyświetla lub określa metadane albumu, wykonawcy i roku.
Lista wyboru
Gatunek
Wyświetla lub określa gatunek.
Pole Okładka
Wyświetla obraz okładki, czyli okładkę płyty Audio CD.
Przycisk
Załaduj okładkę
Ładuje alternatywną okładkę z dysku twardego.
 


Zakładka Lokalizacja źródłowa