W oknie Zapisz ścieżki audio na twardym dysku zdefiniuj ustawienia plików audio, tak aby były one zapisywane na twardym dysku. Otwórz okno w w obszarze rozszerzonym w ekranie Start, klikając przycisk Zapisz ścieżki.   
Dostępne są następujące opcje ustawień:
Zakładka
Źródło
Określa ustawienia źródła danych audio.
Zakładka
Wyjście
Ustawia opcje konfiguracji plików wyjściowych.
Przycisk
Kopiuj
Rozpoczyna proces kopiowania lub zapisywania.
 
Zobacz też
Kompilowanie płyt Audio CD


Kopiuj płyty Audio CD na twardy dysk