Funkcja ta dostępna jest tylko w programie Nero Express dołączonym do Nero Multimedia Suite.
Jeśli używasz Nero BackItUp & Burn, w każdej chwili możesz uaktualnić do Nero Multimedia Suite na stronie www.nero.com i zdobyć wszystkie funkcje multimedialne.
 
 
Za pomocą programu Nero Express można zapisywać pliki z płyt Audio CD na twardym dysku. Podczas zapisu pliki są kodowane, a więc ich format zostaje zmieniony na taki, który można odczytać w danym komputerze. Plik audio jest zazwyczaj kompresowany. 
Płyta audio CD może zostać automatycznie zidentyfikowana przez program Gracenote MusicID. Dostęp do tzw. metadanych, takich jak tytuł, gatunek oraz tytuł ścieżki jest uzyskiwany z poziomu Gracenote Media Database i są one powiązane ze ścieżkami. Okładka albumu jest również wyświetlana, jeśli jest dostępna, i jest kojarzona ze ścieżkami. Dzięki temu po zakodowaniu pliki audio są odpowiednio i kompletnie nazwane.

 

 
 
Technologia rozpoznawania muzyki i powiązane dane dostarczane są przez Gracenote®. Gracenote jest standardem branżowym w dziedzinie technologii rozpoznawania muzyki i dostarczania powiązanych treści. Abu uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź stronę www.gracenote.com. 
 

 

 
 
Nie można zapisać plików audio z chronionych przed kopiowaniem płyt Audio CD.
 

 

 
 
Formaty kodowania i dekodowania w programie Essentials są ograniczone. W każdej chwili możesz uaktualnić wersję Essentials na stronie www.nero.com i zdobyć pełną wersję wyposażoną we wszystkie funkcje.
 

 

 
 
Wtyczka mp3PRO
Aby korzystać ze wszystkich funkcji kodowania / dekodowania MP3 i mp3PRO, należy pobrać wtyczkę mp3PRO.
Wtyczka może zostać dodana w celu Nero Multimedia Suite. Wtyczkę można nabyć na stronie www.nero.com. Pełna wersja jest wyposażona w tę wtyczkę.
 
 
Aby zapisać pliki audio, wykonaj następujące czynności:
1.
Kliknij przycisk Zapisz ścieżki audio znajdujący się w rozszerzony obszarze ekranu.
à
Otworzy się okno Zapisz ścieżki audio na dysku twardym.
2.
Włóż swoją płytę Audio CD do napędu.
à
Płyta jest analizowana, a żądane informacje zostaną wysłane do Gracenote. Jeżeli w Gracenote Media Database zostanie odnaleziona dopasowana pozycja, wówczas takie metadane zostaną użyte i wyświetlone.
à
W przypadku znalezienia kilku pozycji lub jeśli pozycja jest niejednoznaczna, wówczas otwierane jest okno Pasujące dane i wyświetlane są metadane do sprawdzenia.
3.
Wybierz metadane odpowiadające Twojej płycie Audio CD.
4.
Kliknij przycisk Wyślij nowe dane, jeżeli żadne metadane nie pasują do Twojej płyty Audio CD.
5.
Otworzy się okno Edytuj metadane.

 

 
 
Okno Edytuj metadane jest otwierane również, jeśli w bazie danych nie zostanie znaleziona pasująca pozycja, ale użytkownik chce wprowadzić i udostępnić metadane.
 
 
6.
Aby edytować metadane ścieżki audio (Tytuł i Artysta), kliknij listę utworów.
7.
Edytuj metadane dotyczące płyty audio CD (Tytuł albumu, Wykonawca, Rok i Gatunek oraz Okładka albumu) po prawej stronie.
8.
Kliknij przycisk Opcje zaawansowane, aby dodać informacje dodatkowe.
à
Otwierane jest okno Informacje Gracenote MusicID pochodzące z serwisu Gracenote. Po wprowadzeniu dodatkowych informacji zamknij to okno, aby ponownie wyświetlić okno Edytuj metadane.
9.
Kliknij przycisk Wyślij dane.
à
W przypadku zmiany metadanych płyty Audio CD lub wprowadzenia ich po raz pierwszy, zmiany są wysyłane do serwisu Gracenote i wprowadzane do bazy Gracenote Media Database.
à
Okno Edytuj metadane zostanie zamknięte, a informacje zostaną przesłane do okna Zapisz ścieżki audio na dysku twardym.
10.
Wybierz ścieżki, które mają być zapisane na dysku twardym.
11.
Kliknij zakładkę Wyjście.
à
Otworzy się zakładka Wyjście.
12.
W rozwijanym menu Format pliku wybierz format audio docelowego pliku.
13.
Wybierz metodę tworzenia nazwy pliku w rozwijanym menu Metoda tworzenia nazw plików.
14.
Zdefiniuj pozostałe ustawienia według preferencji.
15.
Kliknij przycisk Kopiuj.
à
Rozpocznie się konwersja. W wybranym folderze tworzony jest folder z nazwą albumu. W folderze tym zostaną zapisane pliki audio nazwane odpowiednio do metody, którą wybrałeś. Metadane identyfikowane za pomocą programu Gracenote są zapisywane w pliku audio.
W oknie Postęp podawany jest postęp zapisu. Kiedy zapisywanie dobiegnie końca, okno zostanie automatycznie zamknięte.
16.
Kliknij przycisk Zamknij.
è
Okno Zapisz ścieżki audio na dysku twardym zostanie zamknięte. Pliki audio zostały zapisane.


Kopiuj płyty Audio CD na twardy dysk