W zakładce Indeksy, granice, podziały możesz ustawić lub usunąć indeksy, a także podzielić pliki audio w celu utworzenia dwóch lub więcej plików o mniejszym rozmiarze. W zakładce tej znajdują się obszary Oscyloskop i Pozycje. 
W polu Oscyloskop przedstawiane są graficznie pliki audio. W polu Położenia dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Listy wyboru
Start/Koniec
Pokazuje położenia początku i końca pliku audio na płycie CD.
Przycisk
Nowy indeks
Ustawia nowe położenie indeksu w wybranym położeniu. W przypadku odtwarzacza CD jest to położenie, w którym rozpoczyna się nowy utwór, bezpośrednio do którego odtwarzacz może przeskoczyć. Jednak nie wszystkie odtwarzacze CD obsługują tę funkcję.
Przycisk
Edytuj
Otwiera okno dialogowe Ustaw koniec ścieżki.
Możesz wpisać dokładne położenie podziału.
Przycisk
Usuń
Usuwa wybrany indeks.
Przycisk
Podziel
Dzieli plik audio w zaznaczonym miejscu.
Przycisk
Odtwórz
Odtwarza plik audio począwszy od zaznaczonego miejsca.
W trakcie odtwarzania widoczny jest przycisk Zatrzymaj.
Przycisk
Zatrzymaj odtwarzanie
Przerywa odtwarzanie pliku audio.
Po przerwaniu odtwarzania wyświetla się ponownie przycisk Odtwórz.
Przycisk
Dziel w położeniu indeksów
Dzieli plik audio w ustawionych położeniach indeksu.
Przycisk
Zwiększ
Powiększa graficzne przedstawienie pliku audio.
Przycisk
Zmniejsz
Zmniejsza graficzne przedstawienie pliku audio.
Przycisk
Cała ścieżka
Wyświetla graficzne przedstawienie całego pliku audio.
 


Zakładka Indeksy, granice, podział