Zakładka Filtry zawiera filtry, które poprawiają lub zmieniają jakość muzyki. Do przetwarzania używana jest tzw. procedura nienaruszająca, tzn. samo nagranie nie jest zmieniane, lecz ustawiane są flagi, które można usunąć w dowolnej chwili. Nie są tworzone żadne dodatkowe dane audio. Pliki audio na twardym dysku nie są modyfikowane podczas tej procedury. 
W oknie Właściwości ścieżki audio dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Pole wyboru
Normalizuj
Ustawia głośność pliku audio na do zadanej wartości. Ten filtr może się przydać do ustawienia jednolitej głośności plików pochodzących z różnych źródeł. 
Pole wyboru
DeClick
Usuwa dźwięki klikania i drapania, słyszalne na przykład na starych płytach winylowych. 
Pole wyboru
Redukcja „syczenia“
Ogranicza lub usuwa z pliku audio syczenie. Usuwane są wszystkie częstotliwości poniżej określonego progu (poziom syczenia).
Pole wyboru
Zwiększ głośność
Zwiększa natężenie dźwięku pliku audio od zera do pełnej głośności. Filtr ten może być przydatny do skracania plików.
Pole wyboru
Zmniejsz głośność
Zmniejsza natężenie dźwięku pliku audio od pełnej głośności do zera. Filtr ten może być przydatny do skracania plików.
Pole wyboru
„Poszerzanie“ stereo
Zwiększa lub zmniejsza efekt stereo pliku audio. Filtr ten działa tylko w przypadku nagrania oryginalnego pliku w standardzie stereo.
Pole wyboru
Karaoke
Zmniejsza natężenie wokalu w pliku audio. Następuje to poprzez wyciszanie identycznych części utworu w obu kanałach stereo.
Pole wyboru
Echo
Dodaje efekt echa do pliku audio.
Pole wyboru
Korektor
Otwiera korektor graficzny umożliwiający zmianę natężenia dźwięku, basów oraz intensywności w różnych zakresach częstotliwości.
Przycisk
Testuj wybrane filtry
Odtwarza plik audio i stosuje zaznaczone filtry. Opcje konfiguracji filtrów mogą być zmieniane w trakcie odtwarzania, co umożliwia sterowanie efektem.
 


Zakładka Filtry