Możesz wyświetlać lub wprowadzać zmiany do właściwości plików audio za pomocą okna Właściwości ścieżki audio w zakładkach Właściwości ścieżki, Indeksy, granice, podziały i Filtry. Aby otworzyć okno, w ekranie kompilacji płyt Audio CD Moje Audio CD wybierz plik audio, a następnie kliknij przycisk Właściwości.


Dostosowywanie właściwości pliku audio