Usługa Gracenote umożliwia rozpoznanie plików audio dodanych do kompilacji muzycznych, a także oferuje dostęp do takich metadanych, jak wykonawca czy tytuł, dostępnych w bazie Gracenote Media Database.

 

 
 
Niektóre wymienione tu funkcje są ograniczone lub niedostępne w wersji Essentials. W każdej chwili możesz uaktualnić wersję Essentials na stronie www.nero.com i zdobyć pełną wersję wyposażoną we wszystkie funkcje.
 

 

 
 
Wtyczka Gracenote
Do rozpoznawania plików audio i wyświetlania okładki albumu potrzeba jest wtyczka Gracenote.
Wtyczkę tę możesz pobrać ze strony www.nero.com. Wtyczka jest dołączana do pełnej wersji Nero Express w Nero Multimedia Suite lub Nero Multimedia Suite Platinum HD.
 
 
Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
1.
Wybierz typ kompilacji do nagrania płyty CD z muzyką.
à
Otworzy się ekran kompilacji.
2.
Dodaj pliki audio z dysku twardego do kompilacji muzycznej.
3.
Wybierz jeden lub więcej plików audio w kompilacji.
4.
Prawym klawiszem myszy otwórz menu kontekstowe.
5.
Wybierz pozycję Pobierz metadane.
à
Pliki audio są analizowane, a wymagane informacje są wysłane do serwisu Gracenote. Otwarte zostaje okno Edytuj metadane. Metadane odebrane przez serwis Gracenote są wyświetlane w polu Nowe informacje.
6.
W razie potrzeby zmień metadane, np. numer ścieżki, tytuł, wykonawcę, tytuł albumu, rok i gatunek.
7.
Kliknij przycisk Zastosuj.
à
Okno Edytuj metadane zostaje zamknięte.
è
Metadane są zapisywane w pliku audio i wyświetlane w programie Nero Express. W przypadku zaznaczenia pola wyboru Dopasuj nazwy plików, nazwa pliku zapisanego na twardym dysku jest odpowiednio zmieniana (jeśli jest to technicznie możliwe).


Rozpoznawanie plików audio