W oknie Właściwości wydruku LightScribe możesz dostosować właściwości wydruku etykiety LightScribe do własnych potrzeb.
Dostępne są następujące opcje:
Pole
Kontrast wydruku
Dopasowuje żądaną jakość wydruku.
Ten przycisk opcji ustawiony jest domyślnie na jakość Normalną.
Pole wejściowe
Liczba kopii
Określa wymaganą liczbę kopii.
Rozwijane menu
Napęd
Określa wymaganą nagrywarkę.
Funkcja dostępna wyłącznie w przypadku istnienia wielu nagrywarek LightScribe.
Pole wyboru
Automatycznie wyłączaj komputer po zakończeniu
Wyłącza komputer po wydrukowaniu etykiety (jeśli opcja ta jest możliwa).
Przycisk
Drukuj
Rozpoczyna drukowanie etykiety.
Przycisk
Podgląd
Otwiera okno dialogowe Podgląd nadruku LightScribe. Wyświetlany jest w nim podgląd wydruku etykiety.
 


Okno Właściwości wydruku LightScribe