Aby utworzyć i wydrukować odpowiednią etykietę LightScribe w ramach projektu, wykonaj następujące czynności:
1.
Wybierz w obszarze wyboru ekranu startowego w części Nagrywarka żądaną nagrywarkę.
2.
Skompiluj dowolny wybrany projekt.
à
Otworzy się ekran Etykieta płyty.
3.
Utwórz etykietę zgodnie z własnymi życzeniami.

 

 
 
Interfejs ekranu Etykieta płyty działa na tej samej zasadzie, co Nero CoverDesigner. Nie ma zasadniczo znaczenia, czy drukujesz etykietę na papierze czy bezpośrednio na właściwej płycie.
Aby zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi tworzenia profesjonalnie wyglądających okładek i etykiet, przeczytaj osobną instrukcję obsługi Nero CoverDesigner. 
 
Etykieta
Etykieta odnosi się do etykiety na płycie. Niektóre napędy, np. napędy wykorzystujące technologie LightScribe lub Labelflash, mogą przenosić etykiety bezpośrednio na specjalne nośniki.
 
4.
Kliknij przycisk Dalej.
à
Wyświetli się ekran Końcowe ustawienia nagrywania.
5.
Włóż do wybranego napędu odpowiednią czystą płytę.
6.
Z rozwijanego menu Bieżąca nagrywarka wybierz nagrywarkę.
7.
O ile to konieczne ustaw żądane wartości w polach wejściowych, a następnie zaznacz żądane pola wyboru.
8.
W obszarze wyboru dodaj ustawienia.
9.
Kliknij przycisk Nagraj.
à
Pojawi się ekran Proces nagrywania, a proces nagrywania zostanie rozpoczęty. Możesz śledzić stan procesu na pasku stanu. Zaraz po zakończeniu procesu nagrywania płyta CD/DVD zostanie wysunięta i pojawi się okno dialogowe.
10.
Obróć czystą płytę LightScribe, tzn. włóż ją do nagrywarki LightScribe stroną etykiety skierowaną w dół.
à
Otworzy się okno Właściwości wydruku LightScribe, a proces drukowania zostanie rozpoczęty. Możesz śledzić stan procesu na pasku stanu. Zaraz po zakończeniu drukowania pojawi się okno dialogowe Nero – LightScribe wraz z informacją o wyniku procesu drukowania.
11.
Kliknij przycisk OK.
12.
Aby zapisać dziennik procesu nagrywania, kliknij przycisk Zapisz.
à
Dziennik zostanie zapisany.
13.
Aby wydrukować dziennik, kliknij przycisk Drukuj.
à
Dziennik zostanie wydrukowany.
14.
Kliknij przycisk Dalej.
è
Tworzenie i drukowanie etykiety LightScribe jako integralnej części projektu CD/DVD przebiegło pomyślnie; możesz kontynuować pracę, wybierając z ekranu końcowego kolejną opcję lub zamknąć Nero Express.
Zobacz też
Okno Właściwości wydruku LightScribe
Ekran końcowy
Etykieta
Etykieta odnosi się do etykiety na płycie. Niektóre napędy, np. napędy wykorzystujące technologie LightScribe lub Labelflash, mogą przenosić etykiety bezpośrednio na specjalne nośniki.


Drukowanie etykiet LightScribe (w ramach projektu)