Aby utworzyć i wydrukować etykietę LightScribe płyty CD/DVD, wykonaj następujące czynności: 
1.
W sekcji Nagrywarka znajdującej się obszarze rozszerzonym w ekranie Start wybierz nagrywarkę LightScribe, której chcesz używać.
2.
Włóż do nagrywarki LightScribe czystą płytę LightScribe, strona etykiety ma być skierowana w dół.
à
W ekranie startowym Nero Express wyświetli się ikona menu Drukuj etykietę LightScribe.
3.
Kliknij ikonę menu Drukuj etykietę LightScribe.
à
Wyświetli się opcja Drukuj etykietę LightScribe.
4.
Kliknij opcję Drukuj etykietę LightScribe.
à
Zostanie wyświetlony ekran Etykieta płyty.
5.
Utwórz etykietę zgodnie z własnymi życzeniami.

 

 
 
Interfejs ekranu Etykieta płyty działa na tej samej zasadzie, co Nero CoverDesigner. Nie ma zasadniczo znaczenia, czy drukujesz etykietę na papierze czy bezpośrednio na właściwej płycie.
Aby zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi tworzenia profesjonalnie wyglądających okładek i etykiet, przeczytaj osobną instrukcję obsługi Nero CoverDesigner. 
 
Etykieta
Etykieta odnosi się do etykiety na płycie. Niektóre napędy, np. napędy wykorzystujące technologie LightScribe lub Labelflash, mogą przenosić etykiety bezpośrednio na specjalne nośniki.
 
6.
Kliknij przycisk Dalej.
à
Wyświetli się ekran Właściwości wydruku LightScribe.
7.
Ustaw żądane wartości w polach wejściowych i zaznacz przycisk opcji dla żądanej jakości wydruku.
8.
Kliknij przycisk Drukuj.
à
Rozpocznie się proces drukowania. Stan procesu można obserwować na pasku postępu. Po zakończeniu drukowania zostanie wyświetlone okno dialogowe Nero — LightScribe zawierające komunikat dotyczący wyników procesu drukowania.
9.
Kliknij przycisk OK.
10.
W ekranie Właściwości wydruku LightScribe kliknij przycisk Dalej.
è
Utworzenie i wydrukowanie etykiety LightScribe zgodnie z wymaganiami zakończyło się powodzeniem. Można kontynuować, wybierając inną opcję w ekranie końcowym lub opuścić Nero Express.
Etykietę można wydrukować kilka razy na tej samej płycie LightScribe. Wszystkie wydrukowane etykiety zostaną wyrównane. Powoduje to, że etykieta jest ciemniejsza i często poprawia jakość. Możliwe jest również rozszerzenie etykiety o nowe elementy w dodatkowym procesie nagrywania.
Zobacz też
Okno Właściwości wydruku LightScribe
Ekran końcowy
LightScribe
LightScribe to technologia umożliwiająca nagrywanie obrazów i tekstów po stronie etykiety płyty przy użyciu lasera.
Etykieta
Etykieta odnosi się do etykiety na płycie. Niektóre napędy, np. napędy wykorzystujące technologie LightScribe lub Labelflash, mogą przenosić etykiety bezpośrednio na specjalne nośniki.
Etykieta
Etykieta odnosi się do etykiety na płycie. Niektóre napędy, np. napędy wykorzystujące technologie LightScribe lub Labelflash, mogą przenosić etykiety bezpośrednio na specjalne nośniki.


Drukowanie etykiet LightScribe (bez kompilacji)