Za pomocą Nero Express można nagrać płytę na podstawieobrazu płyty lub kompilacji, która została wcześniej zapisana na twardym dysku.  
Aby załadować plik obrazu lub zapisaną kompilację procesu nagrywania, wykonaj następujące czynności: 
1.
W ekranie startowym Nero Express kliknij ikonę menu Obraz, projekt, kopia.
à
Wyświetlą się opcje kopiowania i obrazu płyty.
2.
Kliknij opcję Obraz płyty lub zapisany projekt.
à
Otworzy się okno dialogowe Otwórz.
3.
Wybierz plik obrazu (np. *.nrg,) lub zapisaną kompilację i kliknij przycisk Otwórz.
à
Wybrany plik zostanie załadowany i wyświetli się ekran Końcowe ustawienia nagrywania.
è
Ładowanie pliku obrazu lub kompilacji przebiegło pomyślnie i możesz je teraz zapisać.
Obraz
Termin obraz odnosi się do pojedynczego pliku na twardym dysku zawierającego obraz całej płyty. Obrazu płyty można używać do tworzenia dokładnych kopii płyt w celu ich nagrania w późniejszym czasie, jeśli występują problemy zapisem lub jeśli do komputera nie podłączono żadnej nagrywarki. Obraz zajmuje tyle samo miejsca na twardym dysku, co zawartość oryginalnej płyty.


Ładowanie obrazu płyty lub zapisanego projektu