W oknie Nagraj etykietę możesz utworzyć i załadować etykietę oraz zapisać ją na płycie Labelflash DVD. Z lewej strony ekranu wyświetlą się informacje o wybranej jakości wydruku i prędkości obrotowej. W polu Typ płyty możesz zobaczyć, czy czysta płyta została włożona stroną etykiety czy danych. W zależności od tego, która strona została włożona, w oknie Nagraj etykietę wyświetli się logo Labelflash albo DiscT@2. 
W oknie Nagraj etykietę dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Pole tekstowe
Promień wewnętrzny
Określa odległość między etykietą i skrajem wewnętrznym płyty.
Pole tekstowe
Szerokość
Określa szerokość obszaru wydruku.
Przycisk
Edytuj
Otwiera okno Właściwości wydruku Labelflash.
W oknie tym możesz zmieniać jakość drukowania i poziom kontrastu oraz wyświetlać wprowadzone zmiany bezpośrednio w podglądzie wydruku.
Przycisk
Podgląd
Otwiera okno Podgląd wydruku, które pokazuje sposób, w jaki powinna wyglądać etykieta na płycie Labelflash.
Lista wyboru
Szablony etykiet
Zawiera zbiór różnych szablonów służących do projektowania etykiety. Możesz kontynuować edycję i dostosowywanie wybranego szablonu.
Przycisk
Zapis
Rozpoczyna proces nagrywania.
Przycisk
Anuluj
Anuluje procedurę i zamyka okno.

 

 
 
Jeśli tworzysz płytę za pomocą technologii DiscT@2, Nero Express będzie wyświetlać domyślnie wyłącznie dostępny do utworzenia etykiety obszar wydruku, tzn. obszar po stronie danych płyty DVD, który nie jest jeszcze zajęty przez dane. Nie możesz zwiększyć promienia obszaru wydruku.
 


Ekran Wypal etykietę