Nie ma zasadniczo znaczenia, czy podczas tworzenia etykiety robisz nadruk po stronie etykiety czy danych. Etykieta jest w rzeczywistosci drukowana poza normalnym procesem nagrywania. 

 

 
 
Możesz w dowolnym momencie zrobić nadruk po stronie etykiety płyty DVD.
Po nagraniu kompilacji zalecane jest w pierwszej kolejności drukowanie po stronie danych. Nagranie danych po stronie danych z nadrukiem jest niemożliwe. Nero Express automatycznie określa miejsce dostępne po stronie danych, które możesz drukować, po włożeniu płyty DVD, na której zostały wcześniej nagrane dane.
 
 
Aby wydrukować etykietę Labelflash po stronie danych lub płytę w technologii DiskT@2 po stronie danych płyty DVD, wykonaj następujące czynności:
1.
Aby wydrukować etykietę Labelflash po stronie etykiety, włóż do nagrywarki czystą płytę Labelflash stroną etykiety skierowaną w dół.
à
Otworzy się okno Nagraj etykietę, zawierające logo Labelflash.
2.
Jeżeli chcesz wydrukować DiskT@2 na stronie z danymi, włóż czystą płytę Labelflash do nagrywarki, stroną z danymi do dołu.
à
Otworzy się okno Nagraj etykietę, zawierające logo DiskT@2.
3.
Utwórz etykietę zgodnie z własnymi wymaganiami lub otwórz etykietę, którą uprzednio utworzyłeś za pomocą Nero CoverDesigner.

 

 
 
Interfejs okna Nagraj etykietę i tworzenie etykiety działają na tej samej zasadzie co Nero CoverDesigner. Aby zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi tworzenia profesjonalnie wyglądających okładek i etykiet, przeczytaj odrębną instrukcję Nero CoverDesigner.
 
 
4.
Aby zmienić obszar, w którym wydrukowana została etykieta, odpowiednio zmień obszar wydruku za pomocą pól wejściowych Promień wewnętrznych i Szerokość.
5.
Aby wyświetlić podgląd lub zmienić właściwości wydruku:
1.
Kliknij przycisk Zmień.
à
Otworzy się okno Właściwości wydruku Labelflash.
2.
Aby zmienić jakość drukowania, w rozwijanym menu Profil jakości wydruku wybierz poziom jakości.
3.
Po wybraniu w rozwijanym menu Profil jakości wydruku pozycji Zdefiniowane przez użytkownika możesz zmieniać poziom kontrastu i prędkość obrotową.
4.
Kliknij przycisk OK.
6.
Okno Właściwości wydruku Labelflash zostanie zamknięte, a zmiany przyjęte.
7.
Kliknij przycisk Nagraj.
à
Rozpocznie się proces tworzenia etykiety i otworzy się okno Labelflash – drukowanie albo DiscT@2 – drukowanie. W oknie pokazany będzie szacunkowy czas oraz postęp drukowania. Po zakończeniu drukowania otworzy się okno dialogowe informujące o pomyślnym zakończeniu procesu drukowania.
8.
Kliknij przycisk OK.
9.
Okno dialogowe zostanie zamknięte, a płyta wysunięta.
è
Drukowanie etykiety przebiegło pomyślnie.
Labelflash
Labelflash jest to technologia umożliwiająca nagrywanie obrazów i tekstów po stronie etykiety lub danych płyty przy użyciu lasera.
Etykieta
Etykieta odnosi się do etykiety na płycie. Niektóre napędy, np. napędy wykorzystujące technologie LightScribe lub Labelflash, mogą przenosić etykiety bezpośrednio na specjalne nośniki.


Drukowanie etykiet Labelflash i DiskT@2