W ekranie Źródło i miejsce przeznaczenia dostępne są następujące opcje konfiguracji:  
Lista wyboru
Napęd źródłowy
Wskazuje napęd, z którego odczytywane są informacje źródłowe.
Włóż do napędu przeznaczoną do skopiowania płytę CD lub DVD.
Lista wyboru
Napęd docelowy
Tworzy napęd docelowy.
Włóż do napędu czystą płytę.
Przycisk
Informacja
Otwiera okno dialogowe Informacje o nagrywarce.
Zawiera ono informacje o wybranym napędzie docelowym.
Pole wyboru
Szybka kopia
Umożliwia kopiowanie bezpośrednio z napędu źródłowego do docelowego. Dane na dysku twardym nie są buforowane w trakcie tego procesu.
Opcja W locie dostępna jest tylko, jeżeli istnieją przynajmniej dwa podłączone napędy (nie stosuje się to do nagrywarki obrazów Nero). Jeżeli nie zaznaczono tego pola wyboru, najpierw utworzony zostanie plik obrazu, a następnie nagrany.
Lista wyboru
Prędkość zapisu
Określa prędkość nagrywania płyty. Wyświetlane są wyłącznie prędkości zapisu obsługiwane przez wybraną nagrywarkę.
Opcja niedostępna w przypadku nagrywarki obrazów Nero.
Pole tekstowe
Liczba kopii
Określa wymaganą liczbę kopii.
Pole wyboru
Zweryfikuj dane po zapisie
Sprawdza, czy nagrane dane są tożsame z oryginalnymi danymi.
Opcja niedostępna w przypadku nagrywarki obrazów Nero.
Przycisk
Plik obrazu
Wskazuje folder, w którym przechowywany jest plik obrazu. Możesz zmieniać nazwy pliku obrazu i folderu docelowego.
Opcja niedostępna w przypadku nagrywarki obrazów Nero.
W obszarze wyboru dostępne są następujące opcje konfiguracji:
Pole wyboru
Czytaj wszystkie dane subkanałowe
Odczytuje wszystkie dane subkanałowe podczas kopiowania. Dane subkanałowe są używane do zapisywania dodatkowych informacji, np. CD Text lub tekstów piosenek na płytach karaoke CD. Zaznacz to pole wyboru podczas kopiowania płyty audio CD lub karaoke CD.
Drukarka musi być zdolna do odczytu wszystkich danych subkanałowych.
Pole wyboru
Określ maksymalną prędkość zapisu
Określa maksymalną prędkość nagrywania.
Opcja niedostępna w przypadku nagrywarki obrazów Nero.
Pole wyboru
Symulacja
Wykonuje wszystkie kroki procesu nagrywania bez użycia wiązki lasera. Można założyć, że w przypadku pomyślnego przeprowadzenia symulacji proces nagrywania również przebiegnie pomyślnie.
Opcja niedostępna w przypadku nagrywarki obrazów Nero.
Pole wyboru
zapis
Uruchamia właściwy fizyczny proces nagrywania (np. po przeprowadzeniu symulacji).
To pole wyboru jest domyślnie zaznaczone.
 
W locie
“W locie” oznacza metodę kopiowania płyty. Dane przenoszone są bezpośrednio z pierwotnego miejsca przechowywania na płytę, która ma być nagrana. Do tego celu Nero używa kompilacji, małego pliku, który odnosi się po prostu do przenoszonych danych.


Ustawienia kopiowania