Za pomocą programu Nero Express można skopiować płytę. Oznacza to utworzenie dokładnej kopii płyty źródłowej i nagranie jej na płycie docelowej. Jeśli płytą źródłową jest na przykład płyta audio CD, kopia również będzie płytą audio CD. W zależności od zainstalowanej nagrywarki, można kopiować płyty CD, DVD lub Blu-ray. Dysk docelowy musi być tego samego typu co dysk źródłowy — oznacza to, że na przykład płytę DVD można skopiować tylko na inną płytę DVD. Jeśli płyty będą różnego typu, w programie Nero Express zostanie wyświetlony komunikat.

 

 
 
Jeśli użytkownik nie jest właścicielem praw autorskich do płyty lub nie ma odpowiedniej zgody właściciela praw autorskich, wówczas, kopiując płytę bez zezwolenia, narusza krajowe i międzynarodowe przepisy chroniące prawa autorskie.
 

 

 
 
Niektóre płyty są zabezpieczone przed kopiowaniem, więc nie można ich kopiować. W razie wątpliwości, czy płyta może być kopiowana, wykonaj symulację prze rozpoczęciem właściwego procesu nagrywania.
 
 
Aby skopiować płytę, wykonaj następujące czynności:   
1.
W ekranie startowym Nero Express kliknij ikonę menu Obraz, projekt, kopia.
à
Wyświetlą się odpowiednie opcje kopiowania.
2.
Kliknij wymaganą opcję: Kopiuj płytę CD w całości, Kopiuj płytę DVD w całości, Kopiuj płytę Blu-ray Disc w całości.
à
Wyświetli się ekran Wybierz napęd źródłowy i docelowy.
3.
Wybierz w tym ekranie i, w razie potrzeby, w obszarze wyboru okna żądane ustawienia.
4.
Aby skopiować płytę z zastosowaniem metody Kopia obrazu:
1.
Odznacz pole Szybka kopia.
2.
Włóż przeznaczoną do skopiowania płytę do nagrywarki.
5.
Aby skopiować płytę z zastosowaniem metody w locie: 
1.
Zaznacz pole Szybka kopia.
2.
Wybierz Napęd źródłowy i Napęd docelowy.
3.
Włóż przeznaczoną do skopiowania płytę do wybranego napędu.
4.
Włóż do napędu docelowego czystą płytę.
6.
Kliknij przycisk Kopiuj.
à
Jeśli kopiujesz przez napęd, rozpocznie się proces kopiowania. Jeśli używana jest nagrywarka Nero Image Recorder, zostanie otwarte okno Zapisz plik obrazu.
7.
W polu wejściowym Nazwa pliku wpisz nazwę pliku obrazu.
8.
Wybierz w drzewie nawigacji Zapisz w odpowiednie miejsce zapisu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
à
Rozpocznie się proces kopiowania i/lub zapisu. Stan procesu można śledzić na pasku stanu.
Jeśli do kopiowania używany jest jeden napęd, zostanie wyświetlony komunikat, aby wyjąć płytę źródłową i włożyć odpowiednią pustą płytę po zapisaniu pliku obrazu. Następnie automatycznie rozpocznie się proces nagrywania.
9.
Kliknij przycisk Dalej.
è
Płyta została skopiowana pomyślnie i można kontynuować, wybierając inną opcję z ekranu końcowego lub zamykając program Nero Express.
Zobacz też
Ekran końcowy


Kopiowanie płyty