Dostęp do dodatkowych opcji i funkcji zawartych w rozwijanym obszarze ekranu startowego możliwy jest po kliknięciu przycisku  Nero Express left 9007199311889803 Obszar wyboru (ekran Start) na lewym marginesie tego okna. Obszar ten dostępny jest we wszystkich ekranach Nero Express.
Dostępne są następujące ikony menu:
Przełącz do Nero Burning ROM
Zamyka program Nero Express i otwiera program Nero Burning ROM. W programie Nero Burning ROM można otwierać pliki kompilacji Nero Express, a w programie Nero Express można otwierać pliki kompilacji Nero Burning ROM.
Opcja ta dostępna jest wyłącznie w rozwijanym obszarze ekranu startowego. Jeżeli zamierzasz utworzyć projekt za pomocą Nero Express, we wszystkich innych oknach wyświetli się w tym momencie opcja Zapisuje bieżący projekt.
Opcja dostępna wyłącznie w Nero Multimedia Suite.
Zapisuje bieżący projekt
Otwiera okno Zapisz jako, za pomocą którego możesz zapisać kompilację. Zapisane zostaną również linki i ustawienia wybranego do zapisania pliku.
Opcje
Otwiera okno Opcje, za pomocą którego możesz dostosować Nero Express do własnych potrzeb.
Zapisz ścieżki audio
Otwiera okno Kopiuj płyty Audio CD na twardy dysk, za pomocą którego możesz skopiować pliki audio z płyty na twardy dysk.
Opcja dostępna wyłącznie w Nero Multimedia Suite.
Zapisz ścieżkę danych
Otwiera okno Wybierz ścieżkę, za pomocą którego możesz zapisać ścieżkę płyty z danymi jako plik obrazu.
Kasuj dysk
Otwórz okno Kasuj płytę wielokrotnego zapisu, aby skasować dane z płyty wielokrotnego zapisu.
Informacje o płycie
Otwiera okno Informacje o płycie, aby wyświetlić informacje o włożonej płycie. Poza ścieżkami i sesjami wyświetlane jest całkowite i dostępne miejsce na płycie.
Utwórz okładki i etykiety
Otwiera programNero CoverDesigner. Nero CoverDesigner służy do tworzenia i drukowania etykiet i broszur dla nagranych płyt.
Aby zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi tworzenia profesjonalnie wyglądających okładek i etykiet, przeczytaj osobną instrukcję obsługi Nero CoverDesigner.
Opcja dostępna wyłącznie w Nero Multimedia Suite.
Ustawienia SecurDisc
Określa ustawienia nagrywania płyty SecurDisc.
Etykieta nagrywania
Otwiera okno Etykieta nagrywania, w którym można utworzyć lub załadować etykietę, w celu jej wydrukowania lub bezpośredniego wydrukowania w nagrywarce na informacyjnej stronie specjalnie przeznaczonej do tego płyty.
Opcja dostępna wyłącznie z nagrywarkami Labelflash. Aby ta opcja była aktywna, musisz wybrać tę nagrywarkę.
Opcja dostępna wyłącznie w pełnej wersji programu Nero Express dołączonego do Nero Multimedia Suite.
Nagrywarka
Wskazuje wybraną do zadania nagrywarkę lub nagrywarkę obrazów Nero.
 
Zobacz też
Opcje konfiguracji
Kopiuj płyty Audio CD na twardy dysk
Okno Kasuj płytę wielokrotnego zapisu


Obszar wyboru (ekran Start)