Wszystkie działania rozpoczyna się w głównym ekranie programu Nero Express. Kliknij odpowiednią ikonę menu, aby przejść do odpowiedniego ekranu, gdzie można przeprowadzić kompilację i pracować nad projektem. Możliwości wyboru zostały podzielone na dwa obszary: kilka formatów lub opcji jest dostępnych dla metod pojedynczej kompilacji.
Aby wyświetlić obszar wyboru wraz z dodatkowymi opcjami i funkcjami, na lewym marginesie okna kliknij przycisk  Nero Express left 9007199311889803 Ekran Start.
Dostępne są następujące metody kompilacji:
Dane
Umożliwia kompilację i zapis wszystkich typów plików i folderów.
Muzyka
Umożliwia kompilację i zapis plików audio jako, na przykład, Audio CD.
Wideo
Umożliwia kompilację i zapis plików wideo jako, na przykład, DVD-Video.
Obraz, projekt, kopia
Umożliwia kopiowanie płyty źródłowej oraz ładowanie pliku obrazu lub zapisanego projektu.
Druk etykiety LightScribe
Wyświetla ekran Etykieta płyty.
W ekranie tym możesz utworzyć lub załadować etykietę, aby wydrukować ją w nagrywarce po stronie etykiety na specjalnych płytach CD/DVD.
Aby ta opcja była aktywna, musisz wybrać nagrywarkę LightScribe.
Opcja dostępna wyłącznie w pełnej wersji programu Nero Express dołączonego do Nero Multimedia Suite.

 

 
 
Dostępne pozycje menu i typy płyt (np. DVD), które można nagrywać zależą od wybranej nagrywarki.
 

 

 
 
Szczegółowe informacje o obsłudze Blu-ray znajdują się pod adresem www.nero.com/link.php?topic_id=416.
 
 
 
Zobacz też
Ładowanie obrazu płyty lub zapisanego projektu
LightScribe
Płyta z danymi
Muzyka
Wideo


Ekran Start