Po pomyślnym zakończeniu procesu nagrywania bądź zapisywania za pomocą Nero Express wyświetli się ekran końcowy, zawierający opcje Nagraj ponownie ten projekt, Nowy projekt i Zapisz projekt. Możesz wybrać jedną z opcji, aby kontynuować pracę z Nero Express lub kliknąć przycisk  Nero Express icon close 9007199311915147 Ekran końcowy i zamknąć program.
Dostępne są następujące opcje ustawień
Pozycja
Nagraj ponownie ten projekt
Wraca do ekranu Końcowe ustawienia nagrywania.
Możesz ponownie nagrać projekt z tymi samymi lub innymi ustawieniami.
Pozycja
Nowy projekt
Otwiera ekran startowy Nero Express.
Możesz w nim utworzyć nowy projekt.
Pozycja
Nero CoverDesigner
Otwiera program Nero CoverDesigner.
Aby zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi tworzenia profesjonalnie wyglądających okładek i etykiet, przeczytaj odrębną instrukcję obsługi Nero CoverDesigner.
Pozycja
Zapisz projekt
Otwiera okno Zapisz jako.
Możesz zapisać bieżący projekt, aby otworzyć go ponownie w późniejszym czasie.
 


Ekran końcowy