Dostęp do ekranów kompilacji Nero Express można uzyskać, wybierając w ekranie Start pożądany typ kompilacji. W ekranach kompilacji można dodać dane do projektów i dostosować strukturę katalogów na płycie zgodnie z własnymi preferencjami. Wskaźnik pojemności znajdujący się w dolnej części okna wskazuje, jaka część dysku jest zajęta przez dane. Zasadniczo wszystkie ekrany kompilacji mają taką samą strukturę.
W ekranie kompilacji dostępne są następujące opcje ustawień:
Przycisk
Dodaj
Otwiera okno Dodaj pliki i foldery.
Przycisk
Usuń
Usuwa zaznaczony plik.
Przycisk
Odtwarzanie
Odtwarza wybrany plik audio lub wideo.
Przycisk
Wstecz
Powrót do ekranu startowego.
Przycisk
Dalej
Przechodzi do ekranu Końcowe ustawienia nagrywania.
Przycisk
Właściwości
Otwiera okno Właściwości ścieżki audio dla płyt audio.
Opcja dostępna wyłącznie dla płyt audio.
Pole wyboru
Normalizuj wszystkie pliki audio
Włącza filtr, który dostosowuje wzajemnie wielkość plików audio, które mają być nagrane. Opcja ta jest zalecana szczególnie w przypadku plików pochodzących z różnych źródeł.
Opcja dostępna wyłącznie dla płyt audio.
Pole wyboru
Bez przerw między ścieżkami
Ustanawia połączenie między plikami audio bez przerw. Jeżeli odznaczono pole wyboru, między plikami istnieje dwusekundowa przerwa.
Zdecydowanie zaleca się używanie trybu nagrywania disc-at-once. W przeciwnym wypadku zerowa długość przerwy może nie być obsługiwana przez wszystkie nagrywarki lub może być słyszalne krótkie kliknięcie pomiędzy ścieżkami.
Opcja dostępna wyłącznie dla płyt audio.
Lista wyboru
DVD9 (8152 MB) / DVD5 (4483 MB)
Umożliwia powiększenie lub pomniejszenie wskaźnika pojemności w zależności od nagrywanej płyty DVD. Wybierz opcję DVD9 (8152 MB) w przypadku dwuwarstwowej płyty DVD (DVD DL) i DVD5 (4483 MB) w przypadku płyty jednowarstwowej.
Dostępna dla wszystkich kompilacji DVD.
Lista wyboru
BD DL (47732 MB) / BD (23866 MB)
Umożliwia powiększenie lub pomniejszenie wskaźnika pojemności w zależności od nagrywanej płyty Blu-ray. Wybierz opcję BD DL (47732 MB) w przypadku dwuwarstwowej płyty Blu-ray (BD DL) i BD (23866 MB) w przypadku płyty jednowarstwowej.
Dostępna dla wszystkich kompilacji płyt Blu-ray poza BD-Video.

 

 
 
Szczegółowe informacje o obsłudze Blu-ray znajdują się pod adresem www.nero.com/link.php?topic_id=416.
 
 
 
Zobacz też
Ustawienia kompilacji


Ekran Kompilacja